• Home |
  • Wakacje kredytowe – na czym polegają i kto może z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe – na czym polegają i kto może z nich skorzystać?

  • 2022-08-23

W ubiegłym miesiącu Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza m.in. tzw. „wakacje kredytowe”. Ustawa weszła w życie w dniu 29 lipca 2022 r. Kredytobiorcy nadal mają jednak wątpliwości, czy tzw. urlop od kredytu nie pogorszy ich zdolności kredytowej w przyszłości. 

Zacznijmy jednak od początku. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o popularnych obecnie „wakacjach kredytowych”:

  • Z wakacji kredytowych mogą skorzystać wyłącznie kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu hipotecznego w PLN przed dniem 1 lipca 2022 r. i których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.
  • Z wakacji kredytowych można skorzystać tylko w zakresie jednej umowy, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.  
  • Wakacje kredytowe to zawieszenie terminu spłaty maksymalnie 8 rat kredytu hipotecznego i odroczenie spłaty tych rat na sam koniec okresu harmonogramu spłaty. 
  • Wybór rat do zawieszenia należy do kredytobiorcy, jednak muszą one przypadać w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
  • Wniosek o zawieszenie rat spłaty kredytu hipotecznego w ramach programu można złożyć do banku – kredytodawcy – pisemnie, mailowo lub za pomocą bankowości elektronicznej. We wniosku umieszcza się oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Niewątpliwie warto zachować kopię wniosku złożonego w Banku wraz z potwierdzeniem jego nadania. 
  • Spłata kredytu zostaje zawieszona na okres wskazany we wniosku z dniem jego doręczenia bankowi. Bank potwierdza kredytobiorcy otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni od dnia jego doręczenia. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.
  • W okresie zawieszenia kredytobiorca nie płaci rat kapitałowo-odsetkowych, ale jest zobowiązany pokrywać opłaty związane z umową takie jak np. opłaty z tyt. umowy ubezpieczenia kredytu.