Miesiąc: wrzesień 2015

Wina w rozkładzie pożycia

Co trzeba wykazać przed sądem, żądając orzeczenia rozwodu z winy małżonka? Jakie zachowania małżonka mogą być powodem do uznania jego winy w rozpadzie małżeństwa? Aby dokonać oceny, jakie zachowania małżonka mogą być zakwalifikowane jako zawinione, należy odnieść się do pojęcia winy na gruncie kodeksu cywilnego. Zachowania te muszą spełniać przesłanki: bezprawności, zawinienia oraz związku przyczynowo […]

Czytaj więcej