Miesiąc: sierpień 2015

Egzekucja z majątku wspólnika spółki cywilnej

Co powinien zrobić wierzyciel w sytuacji, gdy jedyne wartościowe przedmioty dłużnika znajdują się w majątku spółki cywilnej? Przepisy k.c. zabraniają w takiej sytuacji zaspokojenia z udziału wspólnika we wspólnym majątku wspólników jak również z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Wierzyciel nie jest jednak bezradny a spełnienie kilku dodatkowych przesłanek pozwoli na zajęcie wartościowych rzeczy […]

Czytaj więcej