Miesiąc: luty 2020

Odpowiedzialność karna dłużnika – Co grozi za uchylanie się przed zobowiązaniami?

Wielu przedsiębiorców ma problemy z płynnością finansową, co powoduje popadanie w opóźnienie w regulowaniu bieżących zobowiązań wobec wierzycieli. Samo zaleganie z płatnościami nie stanowi przestępstwa, jednak zdarza się, że niektórzy dłużnicy podejmują działania, które docelowo mają prowadzić do uchylenia się od zapłaty zobowiązania. WIERZYCIEL W POSTĘPOWANIU KARNYM Polskie ustawodawstwo zawiera regulacje prawne, pozwalające wierzycielom dochodzić […]

Czytaj więcej