Miesiąc: październik 2016

Jak zawrzeć ugodę?

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto zwrócić uwagę, iż w każdym z tych przypadków wystąpią odmienne skutki prawne. W przypadku zawierania umowy ugody, jak w […]

Czytaj więcej