Miesiąc: kwiecień 2017

Przestępstwo niealimentacji – nadchodzące zmiany w prawie

Niestety dość często zdarza się, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie realizuje ciążącego na niej obowiązku. Stawia to w bardzo trudnej sytuacji osoby uprawnione do alimentów, które niejednokrotnie mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Nie wszyscy o tym pamiętają, ale uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów stanowi przestępstwo z art. 209 Kodeksu karnego.Od stycznia […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Śmierć rodzica, jako osoby bliskiej, zawsze wiąże się z cierpieniem. Cierpienie jest tym dotkliwsze, gdy matka lub ojciec odeszli nagle, np. na skutek wypadku komunikacyjnego lub gdy stał się ofiarą przestępstwa. Nagła śmierć rodzica nie tylko powoduje kryzys emocjonalny, może też stać się przyczyną dramatycznego pogorszenia sytuacji materialnej dzieci. W niniejszym tekście zostaną omówione zasady, […]

Czytaj więcej