• Home |
  • Zmiany w prawie rodzinnym – rozwód

Zmiany w prawie rodzinnym – rozwód

  • 2021-11-22

Czy za niedługo trudniej będzie dostać rozwód w Polsce? Co przyniesie nowelizacja prawa rodzinnego? Czym są alimenty natychmiastowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi TAK, ALE zmiany dotyczą tylko małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci. Jeśli zatem masz małoletnie dzieci planujesz rozwód bądź separację , poniższy artykuł może Cię zainteresować. Dodatkowo zajmiemy się dzisiaj kwestią alimentów natychmiastowych, czyli co planuje rząd, aby zmusić krnąbrnego małżonka do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego?

Rodzinne postępowanie informacyjne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.i o.) oraz niektórych innych ustaw, sporządzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje wprowadzenie tzw. „rodzinnego postępowania informacyjnego”. Będzie to etap poprzedzający postępowanie sądowe w sprawie o rozwód lub separację, podczas którego strony mają się wspólnie zastanowić nad pojednaniem. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

  • Postępowanie informacyjne będzie prowadzone przez mediatora i będzie miało charakter bezpłatnej mediacji – koszty „negocjacji” małżonków mają być pokrywane przez Skarb Państwa.
  • Celem postępowania ma być pojednanie małżonków, rozwiązanie problemów rodziny. Jeżeli pojednanie okaże się niemożliwe, postępowanie ma doprowadzić do uzgodnienia kwestii, które zazwyczaj powodują konflikty wśród małżonków tj. : władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty, wysokość alimentów.
  • Zgodnie z projektowanymi zmianami w prawie rodzinnym, rodzinne postępowanie informacyjne będzie trwało minimum miesiąc.
  • Postępowanie informacyjne będzie obowiązkowe.
  • Wyjątkiem od obowiązkowego udziału w rodzinnym postępowaniu informacyjnym będą przypadki ekstremalne, takie jak np. prawomocne skazanie w postępowaniu karnym przez Sąd jednego z małżonków za umyślne przestępstwo na szkodę drugiego małżonka lub ich małoletniego dziecka jak np. za przestępstwo znęcania się. 

Alimenty natychmiastowe w trakcie małżeństwa

Planowane zmiany w k.r.i o. obejmują również „alimenty natychmiastowe”, czyli uproszczoną procedurę przyznawania alimentów przez Sąd na małoletnie dzieci.  Będzie to opcja dla osoby, która jest w związku małżeńskim, ale ma problemy z niewywiązywaniem się drugiego małżonka z obowiązku alimentacyjnego. Innymi słowy Sąd będzie mógł przyznać alimenty jeśli postępowanie w sprawie o rozwód lub separacje nie zostało rozpoczęte. Jeśli sprawa o rozwód/separację już się toczy, to Sąd zadecyduje w tym samym postępowaniu o alimentach na zasadach ogólnych, a przepisy o alimentach natychmiastowych nie będą miały zastosowania.

Pozew o alimenty natychmiastowe będzie trzeba wnieść na formularzu, którego wzór ma być dostępny w Internecie. Podstawą zasądzenia alimentów będzie oświadczenie małżonka o dochodach, kosztach utrzymania, liczbie wspólnych dzieci, niewywiązywaniu się jednego małżonka ze świadczeń alimentacyjnych, wraz z informacją, że postępowanie o rozwód/ separację nie zostało wszczęte. Do pozwu będzie trzeba dołączyć tylko akt urodzenia dziecka. Sąd ma rozpoznać sprawę i wydać nakaz zapłaty w terminie 14 dni od dnia wniesienia pozwu.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość świadczeń ma zależeć od dwóch czynników : minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i liczby dzieci. Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r (2800 zł brutto), sposób obliczania ma być następujący: 

– 1 dziecko -> 21% x 2800 zł =  588 zł 

– 2 dzieci -> 19% x 2800 zł = 532 zł na każde dziecko 

– 3 dzieci -> 17% x 2800 zł = 476 zł na każde dziecko

– 4 dzieci -> 15% x 2800 zł = 420 zł na każde dziecko

– 5 i więcej dzieci -> 13% x 2800 zł = 364 zł na każde dziecko