• Home |
 • Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

 • 2021-09-06
 • Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.
 • Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszeniu ulegają wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone wobec upadłego. Są one umarzane z mocy prawa, gdy wydane przez sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się. (Postanowienie uprawomocnia się, jeżeli nikt nie złoży od niego środka odwoławczego).
 • Wierzyciele, których wierzytelności znajdują się we wniosku o ogłoszenie upadłości, który upadły złożył do sądu nie mogą już wszczynać nowy postępowań egzekucyjnych wobec upadłego. To czy ich wierzytelność zostanie spłacona zależy już bowiem od przebiegu i ustaleń poczynionych w postępowaniu upadłościowym.
 • Co do zasady nie nalicza się odsetek od długów upadłego od dnia ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że dług upadłego nie będzie już wzrastał. Jego wysokość została „zamrożona” na dzień ogłoszenia upadłości.
 • Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Jeżeli więc upadły miał pożyczkę, którą spłacał w ratach to w dniu ogłoszenia upadłości pożyczkodawca może domagać się zwrotu całej pożyczki.
 • Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. Od tego czasu obowiązki te przejmuje syndyk. Jeśli upadły podejmie jakieś czynności prawne wobec rzeczy należącej do masy upadłości, np. coś sprzeda, czynność taka będzie nieważna z mocy prawa.
 • Spadek jaki miałby przypaść upadłemu zostaje z mocy prawa przyjęty przez niego z dobrodziejstwem inwentarza i wchodzi do masy upadłości.
 • Jeśli upadły jest w związku małżeńskim i między małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej, to z dniem ogłoszenia upadłości wspólność majątkowa ulega zmianie na rozdzielność majątkową. Oznacza to, że od tego momentu uzyskany przez małżonków majątek należy do każdego z nich osobna. Jednakże majątek wspólny powstały przed dniem ogłoszenia upadłości wchodzi w skład masy upadłości.
 • Syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę upadłego. Należy jednak pamiętać, że musi pozostawić do jego dyspozycji kwotę minimalnego wynagrodzenia, tak by upadły miał środki na swoje codzienne utrzymanie.

Drogi Czytelniku! To ostatni artykuł z serii Akademii Upadłości. Dziękujemy Ci, że byłeś z nami przez ten miesiąc! Już teraz zapraszamy Cię na nasze następne artykuły, których tematem będzie osławione RODO.