• Home |
  • Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego oferta usług prawnych obejmuje sprawy o:

 

Stwierdzenie nabycia spadku

 

– stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,

– stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu,

– podważanie ważności testamentu,

– podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych,

– zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,

– apelacje i kasacje w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,

– wznowienie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

– ustalanie ważności testamentu ustnego,

 

Zachowek

 

– dochodzenie zachowku,

– obrona przed żądaniami zachowku,

– dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn,

– dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych,

– dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości,

– podważanie skuteczności wydziedziczenia,

– sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach o zachowek,

 

Dział spadku

 

– przygotowanie, sporządzenie i negocjacje w ramach umownego działu spadku,

– reprezentacja w postępowaniu sądowym o dział spadku,

– dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności ,

– dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków,

– dział spadku połączony z podważaniem darowizn,

– dział spadku połączony z doliczaniem darowizn,

– dział spadku połączony z dowodzeniem pozorności umów dotyczących

 

Inne sprawy spadkowe

 

– uchylenie się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku,

– uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku,

– sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego,

– dochodzenie wykonania zapisów i poleceń testamentowych,

– ustalanie niegodności dziedziczenia,

– wyłączenie małżonka od dziedziczenia,

– zabezpieczenie spadku,

– wykonywanie testamentów,

– obniżenie zapisów zwykłych.