• Home |
  • Prawo pracy

Prawo pracy

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy świadczymy pomoc prawną w sprawach o:

 

– przywrócenie do pracy,

– uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,

– ustalenie istnienia stosunku pracy,

– odszkodowanie powstałe na skutek naruszenia zasad równego traktowania, dyskryminacji, mobbingu,

– odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę,

– odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy,

– odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa pracy,

– odwołanie od nałożenia przez pracodawcę kary porządkowej,

– dochodzenie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,

– dochodzenie wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę,

– sporządzenie wniosku i pozwu o sprostowanie świadectwa pracy,

– pomoc prawna związana z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.