• Home |
  • Prawo autorskie

Prawo autorskie

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Prawo autorskie

Prawnicy kancelarii proponują kompleksową obsługę dotyczącą prawa autorskiego, w tym:

 

1. Sporządzanie i negocjacje umów licencyjnych, sublicencyjnych i o przeniesienie praw autorskich.

 

2. Prowadzenie spraw sądowych o:

 

– zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim osobistym,

– usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa osobistego,

– złożenie oświadczenia publicznego,

– zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego,

– zapłatę na cel społeczny,

– zaniechanie naruszeń autorskich praw majątkowych,

– usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa majątkowego,

– naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych,

– wydanie korzyści uzyskanej z naruszenia autorskich praw majątkowych,

– ochrona wizerunku,

– ochrona korespondencji.