• Home |
  • Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Prawo administracyjne

Obsługa kancelarii z zakresu prawa administracyjnego obejmuje:

 

– sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji, odwołań, i zażaleń od: decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, uchwał organów samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

– zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).