• Home |
  • Odszkodowania

Odszkodowania

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Odszkodowania

W ramach odrębnej praktyki Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania obejmujące likwidację szkód na etapie dochodzenia ich przed Zakładami Ubezpieczeniowymi lub wobec sprawcy szkody oraz w toku postępowania sądowego, w którym reprezentujemy interesy naszych Klientów. W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące:

– wypadku drogowego w kraju lub za granicą obejmujących dochodzenie odszkodowań dla:
o kierowców,
o pasażerów,
o rowerzystów,
o motocyklistów,
o operatorów maszyn,
o rodzin po śmierci bliskiej osoby,
o właścicieli uszkodzonych pojazdów,
o pieszych,
o osób poszkodowanych w komunikacji miejskiej, regionalnej i krajowej,
o ubezpieczonych w Auto Casco oraz objętych innym ubezpieczeniem,

– wypadku przy pracy w kraju i za granicą,

– wypadku w rolnictwie,

– odszkodowań za zniszczenia w gospodarstwie rolnym,

– odszkodowań za zniszczenia nieruchomości i ruchomości,

– odszkodowań za pobicie,

– odszkodowań za słupy, linie energetyczne oraz inne urządzenia przesyłowe,

– poślizgnięcia, upadku na chodniku, klatce schodowej, w pomieszczeniach użytku publicznego,

– błędu medycznego.

W imieniu poszkodowanego w zależności od stopnia szkody, winy oraz przy uwzględnieniu innych czynników towarzyszących nieszczęśliwemu zdarzeniu możemy ubiegać się o:

– zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku,

– zwrot kosztów dojazdu rodziny na miejsce wypadku osoby najbliższej (np. za granicę),

– utraconych dochodów,

– zadośćuczynienia (odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu),

– odszkodowania za zniszczone rzeczy osobiste podczas wypadku,

– stosownego odszkodowania,

– renty z tytułu niezdolności do pracy,

– renty z tytułu zwiększonych potrzeby,

– zwrot kosztów naprawy pojazdów,

– zwrot kosztów pochówku.