• Home |
  • Nieruchomości

Nieruchomości

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Nieruchomości

Obszar praktyki Kancelarii z zakresu prawa nieruchomości obejmuje porady prawne, opiniowanie i sporządzenie umów przedwstępnych zobowiązujących do przeniesienia nieruchomości, opiniowanie  umów sprzedaż, darowizny (aktów notarialnych) oraz występowanie przed sądami i innymi organami w sprawach:

-o zniesienie współwłasności, w tym poprzez podział fizyczny lub przez sprzedaż licytacyjną
-dział spadku obejmujący nieruchomości,
-zasiedzenie nieruchomości oraz służebności,
-ustanowienie służebności  (przesyłu, gruntowych, drogi koniecznej),
-dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów przez przedsiębiorstwa przesyłowe,
-regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym pomoc w przygotowaniu i zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej,
-o wydanie nieruchomości oraz eksmisję,
-sporządzenie wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej,
-uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
-wykreślenie hipoteki, służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych.