• Home |
  • Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw

Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw

OFERTA DLA FIRM

Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw

Od wielu lat świadczymy dla naszych Klientów obsługę prawną w obszarze prawa upadłościowego. Dla naszych Mandantów zdecydowanych zakończyć działalność ich przedsiębiorstw doradzamy również jak skutecznie przeprowadzić proces likwidacji. Na wymienionych wcześniej polach, świadczmy następujące usługi:
– badania kondycji spółek, a także przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w celu ustalenia istnienia przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
– opracowania planu działania pozwalającego wprowadzić spółkę w upadłość w warunkach zapewniających członkom jej zarządu ochronę przed próbami przeniesienia na nich odpowiedzialności za długi spółki, a także przed odpowiedzialnością karną,
– sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
– przygotowywania w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych,
– reprezentowania dłużnika w postępowaniu upadłościowym,
– zawierania układu w toku postępowania upadłościowego,
– oddłużania jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego,
– obrony dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
– sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego,
– organizowania procesu likwidacji przedsiębiorców działających zarówno w formie spółek ale i również jednoosobowej działalności gospodarczej, który obejmuje ustalenie planu działania, kosztów likwidacji, reprezentację przed organami administracyjnymi oraz w postępowaniu rejestrowanym.