Sukcesja

OFERTA DLA FIRM

Sukcesja

Sukcesja jest niezwykle skomplikowanym procesem wymagającym przeprowadzenia dogłębnej analizy sytuacji Klienta, który decyduje się zapewnić dla swoich bliskich utrzymanie oraz kontynuację podjętych przedsięwzięć. Dlatego tak ważnym jest aby proces sukcesji przebiegał sprawnie a w ramach niego świadczymy:
– analizę sytuacji faktycznej i prawnej przedsiębiorcy pod kątem planowanej sukcesji,
– przygotowanie planu sukcesji z podziałem na poszczególne etapy i zadania, z uwzględnieniem ustalenia możliwych do przewidzenia kosztów,
– realizacja planu sukcesji poprzez ustanowienie doradcy sukcesyjnego oraz w razie potrzeby dokonanie przekształceń i ustanowienie fundacji,
– bieżące doradztwo prawne,
– reprezentacja Klienta i jego następców prawnych przed wszelkimi sądami i organami administracji na wszystkich etapach procesu sukcesji.