• Home |
  • Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

OFERTA DLA FIRM

Prawo własności intelektualnej

Do specjalizacji kancelarii należy pomoc prawna dotycząca zagadnień prawa własności intelektualnej.

W szczególności w tym zakresie działalności kancelarii zapewniamy przygotowywanie umów w sprawie rozporządzania i/lub dysponowania autorskimi, zależnymi lub przemysłowymi prawami majątkowymi, oferujemy także pomoc przy zmianach wymienionych wyżej umów.

W ramach prawa własności intelektualnej reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych i patentów oraz w postępowaniach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej lub autorskich praw pokrewnych m. in. związanych z ochroną prawa do firmy, logo, powstałych na skutek bezprawnego wykorzystywania gotowych rozwiązań technologicznych, know – how.

W zakresie funkcjonowania prawa w sieci oferujemy specjalistyczną pomoc prawną w przygotowywaniu i działaniu portali, platform, e-sklepów. Przede wszystkim sporządzamy i dostosowujemy do obowiązujących przepisów regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, opracowujemy projekty polityk prywatności dla serwisów internetowych i kompletną dokumentację wymaganą przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Świadczymy pomoc prawną związaną z problematyką baz danych, w tym zajmujemy się rejestracją zbiorów danych osobowych, zgłaszaniem ABI do odpowiedniego rejestru oraz reprezentacją Klientów wobec właściwych organów administracji publicznej, w tym Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Usługi kancelarii dotyczące prawa IT obejmują także doradztwie i przeprowadzanie optymalizacji podatkowych w zakresie prowadzenia działalności w branży e‑Commerce oraz pomoc prawną w zakresie ochrony znaków towarowych i praw autorskich do serwisu internetowego.