• Home |
  • Prawo pracy

Prawo pracy

OFERTA DLA FIRM

Prawo pracy

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich oraz cywilnoprawnych umów o zatrudnienie.

Sporządzamy także projekty regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych.

Doradzamy i proponujemy wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegania dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracowniczym.

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy obejmuje także wsparcie i negocjacje ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi.

Opracowujemy projekty oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę. Doradzamy w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść. Zajmujemy się przygotowaniem i przeprowadzaniem procesu reorganizacji lub transferu personelu na skutek przekształcenia, przejęcia czy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W zakresie usług prawnych proponujemy także reprezentację Klientów przed sądami pracy oraz wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS.