• Home |
  • Prawo pracy

Prawo pracy

OFERTA DLA FIRM

Prawo pracy

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności:

– Przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich oraz cywilnoprawnych umów o zatrudnienie.
– Tworzenie projektów regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych.
– Wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegania dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracowniczym.
– Wsparcie i negocjacje ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi.
– Opracowanie projektów oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę.
– Doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść.
– Przygotowanie i przeprowadzanie procesu reorganizacji lub transferu personelu na skutek przekształcenia, przejęcia czy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy.
Reprezentację Klientów przed sądami pracy oraz wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS.