• Home |
  • Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

OFERTA DLA FIRM

Obsługa korporacyjna

W ramach obsługi korporacyjnej świadczymy pomoc prawną na następujących polach:
– wybór optymalnej formy prowadzenia działalności (spółki osobowe i kapitałowe, oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstwa, stowarzyszenia, fundacje itp.),
– udział w procesie tworzenia podmiotów (zawieranie umów spółki i statutów, reprezentowanie przed sądami oraz organami w postępowaniach rejestracyjnych, uzyskiwanie wymaganych zezwoleń i licencji),
– opracowywanie dokumentów założycielskich (umów spółki, statutów, regulaminów organizacyjnych oraz tzw. Umów inwestycyjnych pomiędzy wspólnikami),
– obsługę bieżących spraw korporacyjnych (zmiany umów spółki i statutów, przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników itp.), przekształcenia, łączenie oraz likwidację podmiotów gospodarczych,
– przeprowadzanie audytów prawnych, w tym kompleksowe audyty spraw korporacyjnych, audyty wybranych obszarów w zakresie poprawności oraz kompletności dokumentacji korporacyjnej),
– pomoc w zakresie nabycia i zbycia przedsiębiorstw