• Home |
  • Nieruchomości

Nieruchomości

OFERTA DLA FIRM

Nieruchomości

Prawnicy kancelarii mają bogate doświadczenie w doradztwie i dokonywaniu czynności z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności proponujemy porady prawne, opiniowanie i sporządzenie umów przedwstępnych zobowiązujących do przeniesienia nieruchomości, opiniowanie  aktów notarialnych zawierających umowy sprzedaży, darowizny, najmu lub dzierżawy.

Prowadzimy także niezbędne postępowania sądowe w celu uregulowania stanu prawnego mienia, w tym sporządzenie wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wykreślenie hipoteki, służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych.
Zajmujemy się również komercjalizacją nieruchomości mającą na celu stworzenie produktu inwestycyjnego przynoszącego dochód, w zakresie której proponujemy doradztwo oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji.

Proponujemy także konsultację oraz przeprowadzenie procedury wniesienia nieruchomości aportem do spółki, transakcji sprzedaży całych lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, w których skład wchodzą nieruchomości.

Nasza oferta dedykowana jest także dla firm deweloperskich i budowlanych. Oferujemy pomoc prawną w realizacji wszystkich etapów procesu budowlanego, począwszy od utworzenia spółki celowej powołanej do wykonania inwestycji budowlanej, przez obsługę postępowań administracyjnych związanych między innymi z uzyskaniem pozwolenia na
budowę, przygotowania umów o roboty budowlane z wykonawcami i podwykonawcami, aż do chwili zawarcia umów  notarialnych z nabywcami lokali.