Arkusze

ARKUSZE KALKULACYJNE

Ustalenie miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka jest koniecznym elementem każdego postępowania o alimenty. Przy ustalaniu kwoty przypadającej na jednego członka rodziny należy podzielić miesięczne rzeczywiste przychody całej rodziny prowadzącej wspólnie gospodarstwo domowe przez ilość zamieszkujących w nim osób.
Po wskazaniu kategorii należy następnie wybrać właściwy arkusz w zależności od wieku dziecka.

Wypełniony przez Państwa arkusz kalkulacyjny będzie podlegał weryfikacji przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata – celem urealnienia faktycznie ponoszonych wydatków.