Kogo dotyczy RODO?

Pochylmy się dzisiaj na chwilę nad zagadnieniem kto musi stosować RODO? Czy dotyczy każdego bez wyjątku? Czy trzeba je stosować zawsze, gdy poznasz jakieś dane osobowe? Czy RODO jest wszędzie i zawsze jak powszechnie się uważa?

W powszechnej świadomości RODO dotyczy każdego i każdej sytuacji, gdy w jakiś sposób używane są dane osobowe. Nie jest to jednak prawda.

Jakie czynności z danymi osobowymi obejmuje RODO?

Unijne rozporządzenie używa pojęcia przetwarzania danych. Należy przez nie rozumieć wykonywanie na danych osobowych takich działań jak: przechowywanie, zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, wykorzystywanie, usuwanie. W uproszczeniu można przyjąć, że wszelkie działanie jakie jest wykonywanie na danych osobowych to ich przetwarzanie.

Jeśli więc zapisujesz sobie gdzieś kogoś imię nazwisko i telefon, masz pracowników, których umowy trzymasz w szafie itp. to przetwarzasz dane osobowe.

Przepisy RODO nie mają zastosowania do każdego przetwarzania danych, lecz do konkretnych sposobów tj.:

  1. przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany lub
  2. przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.

Będziesz przetwarzał dane osobowe w sposób chroniony przez RODO jeżeli imiona i nazwiska swoich kontrahentów będziesz zapisywał w arkuszu kalkulacyjnym na komputerze lub ręcznie w zeszycie. Wciąż nie oznacza to jeszcze, że RODO musisz przestrzegać.  

Jeżeli przetwarzasz dane w któryś z powyższych powodów istnieje możliwość, że powinieneś stosować RODO. Rozporządzenie ma zastosowanie m.in.:

– wobec jednostek organizacyjnych administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii. Z czego wynika, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w Unii obowiązuje Cię RODO.

– do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przebywających w Unii przez administratora lub podmiot przetwarzający niemających jednostek organizacyjnych w Unii, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z:

a) oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą, w Unii – niezależnie od tego, czy wymaga się od tych osób zapłaty; lub

b) monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w Unii.

Dopiero jeżeli masz siedzibę w Unii albo Twoi klienci żyją na terenie Unii i działasz zarobkowo lub zawodowo musisz działać w zgodzie z RODO, choć nawet wtedy musisz sprawdzić czy nie dotyczy Ciebie jakieś wyłączenie i RODO bać się nie musisz.

Wyłączenia spod przepisów RODO

Czy każdy kto tak przetwarza dane podlega RODO?
Nie, zależy to jeszcze od tego kto i po co przetwarza dane osobowe. 

Przepisy RODO nie mają zastosowania m.in. w zakresie przetwarzania danych:

–  wykonywanego przez ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze np. nie ma problemu. gdy zapiszemy sobie w zeszycie imię nazwisko i numer telefonu hydraulika,

– przez organy ścigania w celu zapobiegania przestępczości,

– w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej UE.

Słowniczek

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Potocznie jest to każdy pomiot, który przetwarza lub na którego zlecenie przetwarzane są dane osobowe. 

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;