Prawo administracyjne

Obsługa kancelarii z zakresu prawa administracyjnego obejmuje:

– sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji, odwołań, i zażaleń od: decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, uchwał organów samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

– zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).