Obsługa prawna firm

Zakres usług

W zakresie stałej obsługi przedsiębiorstwa oferujemy przede wszystkim doradztwo w procesie tworzenia, przekształcania oraz podziałów spółek, a także podejmujemy niezbędne czynności związane z ich rejestracją. Przy wyborze odpowiedniej formy prawnej kierujemy się również zasadą optymalizacji podatkowej.

Dla naszych Klientów sporządzamy wszelkie dokumenty prawne i korporacyjne takie jak projekty umów, pism, wezwań do zapłaty, uchwał i regulaminów organów spółek. W ofercie znajduje się również organizacja od strony prawnej zgromadzeń wspólników z uwzględnieniem zachowania terminów przewidzianych przepisami prawa, w tym przygotowywanie zaproszeń, projektów uchwał, protokołów i list obecności. W celu sprawnego i poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa przeprowadzamy audyty z różnych dziedzin prawa, w tym zwłaszcza audyt pracowniczy, audyt obejmujący zawarte z kontrahentami umowy, szeroko rozumiany audyt korporacyjny oraz audyt obejmujący prawo podatkowe.

Proponujemy także udział w negocjacjach umów, postępowaniach  pojednawczych, procesach, a także reprezentację naszych Mandatów w postępowaniach administracyjnych, przed organami podatkowymi oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym.

W ramach stałej praktyki zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorców znajdujących się w skomplikowanej sytuacji finansowo-prawnej, oferując rozwiązania prawne dopasowane do tych szczególnych potrzeb. W zakresie naszych usług pozostają również doradztwo i przygotowanie naszym Mocodawcom wszelkiej niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania upadłościowego zarówno ich samych jak i nieuczciwych kontrahentów.